Uwaga – mała zmiana regulaminu!

Uwaga – mała zmiana regulaminu!

Szanowni Autorzy i Opiekunowie

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zmianę brzmienia fragmentu piątego podpunktu trzeciego punktu Regulaminu. Zmiana dotyczy trzeciego zadania konkursowego. Obecne brzmienie nazwy III etapu jest następujące:

III POZIOM –  COGITO ERGO… SUM – SCENARIUSZ SPEKTAKLU Z INSPIRACJI WYBRANYM WIERSZEM Z „PANA COGITO” HERBERTA.

Jesteśmy przekonani, że na obecnym etapie konkursu zmiana ta nie przeszkodzi nikomu we wzięciu udziału w Konkursie.

Zespół Giętkiego Pióra


Dodaj komentarz