Opis programu

UWAGA: Pierwsza edycja Konkursu o Nagrodę „Giętkiego Pióra” zakończyła się 11 maja 2017 r. Galą Finałową. Poniższa strona służy celom informacyjnym. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu.

„…aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa…”
Juliusz Słowacki, „Beniowski”

 

Poezja Słowackiego stała się inspiracją dla powołania konkursu literackiego przeznaczonego dla młodzieży gimnazjów warszawskich, by uczcić przypadającą w tym roku 100 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza. Konkurs rozgrywany w 2016 i 2017 roku zakończy się Galą Finałową na urodziny wybitnego pisarza czyli 5 maja 2017 roku.

W wieku kilkunastu lat odkrywają się albo rodzą talenty… czasem literackie.

Konkurs o Nagrodę „Giętkiego Pióra” jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej z Warszawy.

By zostać laureatem Złotego / Srebrnego lub Brązowego Pióra i otrzymać atrakcyjne nagrody rzeczowe należy pokonać rówieśników w kolejnych etapach rozgrywek literackich:

I poziom – rozgrywany w ramach szkół.

To konkurs na najlepszy esej liczący do 1000 słów z użyciem wskazanych przez Opiekuna Literackiego Konkursu wyrażeń na temat „Na początku było słowo…”

5-ciu najlepszych młodych eseistów z każdej szkoły będzie rywalizować z rówieśnikami z innych szkół warszawskich:

II poziom – konkurs na najlepsze opowiadanie, którego akcja będzie rozgrywała się w miejscu zamieszkania uczestnika konkursu z wykorzystaniem albo elementów gwary warszawskiej, albo języka własnego pokolenia.

10-ciu najlepszych autorów opowiadań będzie walczyło o najwyższe nagrody i spektakl teatralny wystawiony na podstawie najlepszego scenariusza:

III poziom – konkurs na najlepszy adaptację sceniczną/scenariusz spektaklu teatralnego opartego na własnym opowiadaniu.

Na każdym poziomie rozgrywek literackich uczestnicy konkursu będą mogli skorzystać on-line z pomocy Opiekuna Literackiego Konkursu oraz poznać zasady konstruowania wskazanych w programie form literackich z zamieszczonych na stronie filmów instruktażowych.

Prace oceniać będzie niezależne Jury złożone z pisarzy i przedstawiciela Organizatora konkursu.

Dla laureatów trzech głównych nagród zostaną ufundowane specjalne nagrody rzeczowe w postaci laptopa, tabletu i e-czytnika, natomiast laureaci poszczególnych etapów konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki. Nagrodami rzeczowymi i dyplomami zostaną również obdarowani Szkolni Opiekunowie Literaccy, którzy doprowadzą swoich uczniów do Finału Konkursu Literackiego o „Giętkie Pióro”.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu, składem Jury i zachęcamy do kontaktu.

Komentarze są wyłączone.