2018

2018

„…aby język giętki

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa…

     /Juliusz Słowacki, „Beniowski”/

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI DLA MŁODZIEŻY

O NAGRODĘ „GIĘTKIEGO PIÓRA”

HERBERT 2018

Konkurs jest realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Słowa  Słowackiego stały się inspiracją dla powołania ogólnopolskiego konkursu literackiego przeznaczonego dla młodzieży w wieku 13 – 17 lat, by popularyzować twórczość wybitnych pisarzy polskich i umożliwiać indywidualny rozwój utalentowanej literacko młodzieży.

W 2016 roku została przeprowadzona 1. edycja konkursu odwołująca się do pisarstwa Henryka Sienkiewicza, w 2017 roku w ten sposób świętowaliśmy Rok Josepha Conrada.

W tym – 2018 roku – w 20 rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta, by pięknym słowem uzdolnionej młodzieży upowszechniać twórczość tego pisarza, poety, eseisty, dramaturga. 3-etapowy konkurs rozgrywany jest od maja 2018 roku i zakończy się Galą Finałową pn. „Mikołajki z Herbertem” w dn. 8 grudnia 2018 roku w Warszawie.

By zostać laureatem Złotego, Srebrnego lub Brązowego Pióra i otrzymać atrakcyjne nagrody rzeczowe młodzież musi pokonać rówieśników w trzech etapach rozgrywek literackich na najlepszy esej w stylu eseistyki Herberta z „Barbarzyńcy w ogrodzie”, w 2 etapie na najlepszą nowelę konkretu codzienności z inspiracji wierszem „Piekło” i w 3 etapie – na najlepszy scenariusz spektaklu teatralnego z inspiracji wybranym wierszem z „Pana Cogito” Herberta. Najlepszy scenariusz będzie miał wystawienie sceniczne w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.

Prace oceniać będzie niezależne Jury złożone z pisarzy i przedstawiciela Organizatora konkursu.

Dla laureatów Złotego, Srebrnego i Brązowego Giętkiego Pióra zostaną ufundowane specjalne statuetki, nagrody rzeczowe w postaci laptopa, tabletu i e-czytnika. Nagrodami rzeczowymi
i dyplomami zostaną również obdarowani nauczyciele, którzy doprowadzą swoich uczniów do Finału Konkursu Literackiego o „Giętkie Pióro”.

Najlepsze prace ze wszystkich etapów konkursu zostaną wydane w specjalnej pamiątkowej publikacji; będą również dostępne na stronie internetowej projektu: www.gietkiepioro.parafiada.pl oraz na Facebooku.