„…aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa…”
Juliusz Słowacki, „Beniowski”

Poezja Słowackiego stała się inspiracją dla powołania konkursu literackiego przeznaczonego dla młodzieży, rozwijającego kluczowe kompetencje uczniów (kompetencje językowe) oraz zapewniającego rozwój intelektualny, zdolności i talenty uczniów. Daje też możliwość publicznej prezentacji utworów literackich młodych adeptów sztuki pisarskiej w drukowanym wydawnictwie, w wersji elektronicznej na stronie konkursu i w wersji scenicznej – spektaklu teatralnego.

W wieku nastoletnim zaczyna się rozpoznawać powołanie, szukać pomysłu „na życie”. To najlepszy czas by ulec fascynacji językiem, jego siłą sprawczą, możliwościami wynikającymi ze sprawnego i precyzyjnego posługiwania się słowem, rozpoznać swój talent i rozwijać uzdolnienia nabywając umiejętności.

Dlatego warto zainteresować się konkursem i podjąć wyzwanie … by pięknym słowem uczcić 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły.

Mikołajki z Karolem Wojtyłą czyli Gala finałowa ze spektaklem na podstawie scenariusza zdobywcy „Złotego Pióra” i uroczystym rozdaniem nagród odbędzie się 5 grudnia 2020 r.
w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.

Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku od 13 do 19 roku życia.

By zostać laureatem Złotego / Srebrnego lub Brązowego Pióra i otrzymać atrakcyjne nagrody rzeczowe należy pokonać rówieśników w kolejnych etapach rozgrywek literackich:

I etap

„MIŁOŚĆ MI WSZYSTKO WYJAŚNIŁA
MIŁOŚĆ WSZYSTKO ROZWIĄZAŁA
DLATEGO UWIELBIAM TĘ MIŁOŚĆ
GDZIEKOLWIEK BY PRZEBYWAŁA”

– FRAGMENT „PIEŚNI O BOGU UKRYTYM” MOTTEM DO ROZWAŻAŃ W FORMIE ESEJU – utwór do 1000 słów

zgłoszenia prac do 24.06.2020

wyniki I etapu zostaną opublikowane do 30.06.2020

II etap

Nowela z inspiracji poematem “Kamieniołom” Karola Wojtyły.
(objętość pracy maks. 4 strony A4).

Ten etap Konkursu przeznaczony jest dla autorów maksymalnie 20 najwyżej ocenionych esejów.

Zgłoszenia prac do 29.09.2020

Ogłoszenie wyników do 6.10.2020r.

III etap

Scenariusz 1-aktowego spektaklu na podstawie własnej noweli z poprzedniego etapu. Objętość scenariusza teatralnego maksymalnie 20 stron A4 (razem z didascaliami i przypisami odautorskimi)

zgłoszenia prac do 6.11.2020 r.

ogłoszenie wyników 13.11.2020.

 Dla uczestników III etapu Konkursu przewidziana jest możliwość bezpośrednich i indywidualnych konsultacji z Literackim Opiekunem Konkursu.

Prace oceniać będzie niezależne Jury złożone z pisarzy oraz przedstawicieli Centrum Myśli Jana Pawła II i Organizatora konkursu. Skład Jury zostanie opublikowany 24 czerwca 2020 r.

Laureatom Złotego / Srebrnego i Brązowego Pióra zostaną ufundowane specjalne nagrody rzeczowe w postaci laptopa, tabletu i e-czytnika, finaliści otrzymają dyplomy i drobne upominki. Nagrodami rzeczowymi i dyplomami zostaną również obdarowani nauczyciele, którzy doprowadzą swoich uczniów do Finału Konkursu Literackiego o „Giętkie Pióro”.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu i zachęcamy do kontaktu pod adresem malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl lub nr telefonu +48 728 820 602

One Reply to “”