„…aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa…”
Juliusz Słowacki, „Beniowski”

Poezja Słowackiego stała się inspiracją dla powołania konkursu literackiego przeznaczonego dla młodzieży, rozwijającego kluczowe kompetencje uczniów (kompetencje językowe) oraz zapewniającego rozwój intelektualny, zdolności i talenty uczniów. Daje też możliwość publicznej prezentacji utworów literackich młodych adeptów sztuki pisarskiej
w drukowanym wydawnictwie, w wersji elektronicznej na stronie konkursu i w wersji scenicznej – spektaklu teatralnego.

W wieku nastoletnim zaczyna się rozpoznawać powołanie, szukać pomysłu „na życie”. To najlepszy czas by ulec fascynacji językiem, jego siłą sprawczą, możliwościami wynikającymi ze sprawnego i precyzyjnego posługiwania się słowem, rozpoznać swój talenti rozwijać uzdolnienia nabywając umiejętności.

Dlatego warto zainteresować się konkursem i podjąć wyzwanie … by pięknym słowem uczcić 150 rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego.

Wyspiańskie Mikołajki czyli Gala finałowa ze spektaklem na podstawie scenariusza zdobywcy „Złotego Pióra” i uroczystym rozdaniem nagród odbędzie się 7 grudnia 2019 r. w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.

Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku od 13 do 19 roku życia.

By zostać laureatem Złotego / Srebrnego lub Brązowego Pióra i otrzymać atrakcyjne nagrody rzeczowe należy pokonać rówieśników w kolejnych etapach rozgrywek literackich:

I etap

Wyspiańskiego „BĄDŹ JAK METEOR, JAK BŁYSKAŃCE” czyli wyprzedzić swoją epokę  (utwór w dowolnej formie literackiej do 1000 słów)

Zgłoszenia prac do 15 kwietnia 2019

II etap

WESELE 2019 – opowiadanie na podstawie wybranego wątku / postaci dramatu Wyspiańskiego – autorska interpretacja (objętość pracy maks.
4 strony A4) .

Ten etap Konkursu przeznaczony jest dla autorów maksymalnie 20 najwyżej ocenionych krótkich utworów literackich.

Zgłoszenia prac do 10 czerwca 2019

III etap

WESELE 2019 – scenariusz spektaklu teatralnego  na podstawie własnego opowiadania z II etapu (objętość pracy maksymalnie 30 stron A4, razem z didascaliami i przypisami odautorskimi).

W III etapie konkursu uczestniczą  autorzy maksymalnie 10 najwyżej ocenionych przez Jury w poprzednim etapie opowiadań. Dla uczestników III etapu Konkursu przewidziana jest możliwość bezpośrednich i indywidualnych konsultacji z Literackim Opiekunem Konkursu.

Zgłoszenia prac do 14 października 2019

Prace oceniać będzie niezależne Jury złożone z pisarzy i przedstawiciela Organizatora konkursu.

Skład Jury zostanie opublikowany 16 kwietnia 2019 r.

Laureatom Złotego, Srebrnego i Brązowego Pióra zostaną ufundowane specjalne nagrody rzeczowe w postaci laptopa, tabletu i e-czytnika, finaliści otrzymają dyplomy i drobne upominki. Nagrodami rzeczowymi i dyplomami zostaną również obdarowani nauczyciele, którzy doprowadzą swoich uczniów do Finału Konkursu Literackiego o „Giętkie Pióro”.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu i zachęcamy do kontaktu.

malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl tel. 728 820 602

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook